M.I.K Corporation

Phương thức thanh toán nhà phố Park Riverside Quận 9 chính thức

Nhận dịp Khai trương nhà mẫu và các dịch vụ tiện ích khu nhà phố khép kín - Dự án Park Riverside , tập đoàn M.I.K kính thông báo phương thức thanh toán nhà phố Park Riverside

Phương thức thanh toán nhà phố Park Riverside

Dự án Park Riverside Quận 9

Phương thức thanh toán 1 : Thanh toán 30% nhận nhà , hỗ trợ vay ngân hàng
 • Đặt cọc lần 1 : 50.000.000 VNĐ - Ngay khí ký phiếu đặt cọc 
 • Đặt cọc lần 2 : 20% - 30 ngày sau ngày đặt cọc lần 1 ( Bao gồm tiền đặt cọc lần 1 )
 • Đợt 1 : 10% - Ngày 01/12/2015 , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 67% - Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký HĐMB - Ngân hàng giải ngân cho khách hàng và thanh toán cho CĐT 67% , Khách hàng được CĐT hỗ trợ 100% lãi suất và không trả gốc trong vòng 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân ( Thông báo nhận nhà - Dự kiến 08 tháng sau ngày ký HĐMB )
 • Đợt 3 : 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân - Khách hàng thanh toán 67% tiền gốc cho ngân hàng hoặc kéo dài thời gian vay tùy theo nhu cầu khách hàng
 • Đợt 4 : 3% - Chuyển CNQSH
Phương thức thanh toán 2 : Thanh toán 50% nhận nhà , hỗ trợ vay ngân hàng
 • Đặt cọc lần 1 : 50.000.000 VNĐ - Ngay khi ký Phiếu đặt cọc
 • Đặt cọc lần 2 : 20% - 30 ngày sau ngày đặt cọc lần 1 - Bao gồm tiền đặt cọc lần 1
 • Đợt 1 : 10% - Ngày 01/12/2015  , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 67% - Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký HĐMB - Ngân hàng giải ngân cho khách hàng và thanh toán cho CĐT 67% ( Thông báo nhận nhà dự kiến 08 tháng sau ngày ký HĐMB )
 • Đợt 3 - 27 : Trong vòng 24 tháng từ ngày ngân hàng giải ngân - Khách hàng thanh toán tiền gốc đều cho ngân hàng trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân , Khách hàng được CĐT hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng 
 • Đợt 28 : 3% - Chuyển CNQSH
Phương thức thanh toán 3
 • Đặt cọc lần 1 : 50.000.000 VNĐ - Ngay khi ký Phiếu đặt cọc
 • Đặt cọc lần 2 : 20% - 30 ngày sau ngày đặt cọc lần 1 
 • Đợt 1 : 10% - Ngày 01/12/2015 - Ký HĐMB
 • Đợt 2 : 15% - Ngày 01/02/2016
 • Đợt 3 : 15% - Ngày 01/04/2016
 • Đợt 4 : 10% - Ngày 01/06/2016
 • Đợt 5 : 27% - Thông báo nhận nhà - Dự kiến 08 tháng sau ngày ký HĐMB
 • Đợt 6 : 3% - Chuyển CNQSH
Phương thức thanh toán 4 : Thanh toán 50% chiết khấu 1,5%
 • Đặt cọc lần 1 : 50.000.000 VNĐ - Ngay khi ký Phiếu đặt cọc
 • Đặt cọc lần 2 : 50% - 30 Ngày sau ngày đặt cọc lần 1 
 • Đợt 1 : 10% - Ngày 01/12/2015 - ký HĐMB
 • Đợt 2 : 10% - Ngày 01/02/2016
 • Đợt 3 : 10% - Ngày 01/04/2016
 • Đợt 4 : 10% - Ngày 01/06/2016
 • Đợt 5 : 7% - Thông báo nhận nhà  , Dự kiến 08 tháng sau ngày ký HĐMB
 • Đợt 6 : 3% - Chuyển CNQSH
Phương thức thanh toán 5 : Thanh toán 97% , chiết khấu 3,5%
 • Đặt cọc lần 1 : 50.000.000 VNĐ - Ngay khi ký Phiếu đặt cọc
 • Đặt cọ"c lần 2 : 97% - 30 ngày sau ngày đặt cọc lần 1
 • Đợt 6 : 3% - Chuyển CNQSH

 

Phòng kinh doanh : 090.123.8877
Mail: infomikcorp@gmail.com
M.I.K Corp | Dự án Căn hộ Biệt thự Villa Nhà phố Hotel Resort MIK © 2014 All rights resevered. Bản thử nghiệm Căn hộ Jamila