M.I.K Corporation

Phương thức thanh toán căn hộ The Park Residence đợt 9

Công ty CP Kinh doanh Quốc tế M.I.K ( Tập đoàn M.I.K ) kính thông báo phương thức thanh toán  đợt 9 - Dự án căn hộ The Park Residence , thời gian áp dụng : từ ngày 07/08/2015 đến khi có thông báo mới 

Phương thức thanh toán căn hộ The Park Residence

Căn hộ The Park Residence
Căn hộ The Park Residence
- Phương thức thanh toán 1 : Thanh toán 20% nhận nhà
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 20% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB - Bao gồm giá trị đặt cọc
 • Đợt 2 : 30% - 15 ngày sau ngày ký HĐMB - Ngân hàng giải ngân theo tiến độ cho CĐT . Khách hàng không thanh toán nợ gốc , CĐT hỗ trợ lãi suất trong năm đầu tiên
 • Đợt 3 : 48% + 2 % phí bảo trì - Thông báo bàn giao căn hộ ( Dự kiến cuối quý 2/2016 ) - Khách hàng thanh toán 30% tiền gốc cho Ngân hàng hoặc kéo dài thời gian vay tùy theo nhu cầu khách hàng 
 • Đợt 4 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
- Phương thức thanh toán 2 : Thanh toán 50% nhận nhà 
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc 
 • Đợt 1 : 20% - 15 Ngày sau ngày đăt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 10% - Ngày 01/11/2015
 • Đợt 3 : 10% - Ngày 01/02/2016
 • Đợt 4 : 10% - Ngày 01/05/2016 
 • Đợt 5 : 48% + 2% phí bảo trì - Thông báo bàn giao căn hộ ( Dự kiến cuối quý 2 / 2016 ) - Ngân hàng giải ngân cho khách hàng và thanh toán cho  CĐT 48% . 
 • Đợt 6 - 30 : Trong vòng 24 tháng từ ngày ngân hàng giải ngân - Khách hàng thanh toán tiền gốc đều 2%/tháng cho ngân hàng - CD9T hỗ trợ lãi suất 100% 
 • Đợt 31 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH 
- Phương thức thanh toán 3 
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc 
 • Đợt 1 : 20% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 3% - Ngày 01/10/2015
 • Đợt 3 : 3% - Ngày 01/11/2015
 • Đợt 4 : 4% - Ngày 01/12/2015
 • Đợt 5 : 4% - Ngày 01/01/2016
 • Đợt 6 : 4% - Ngày 01/02/2016
 • Đợt 7 : 4% - Ngày 01/03/2016
 • Đợt 8 : 4% - Ngày 01/04/2016
 • Đợt 9 : 4% - Ngày 01/05/2016
 • Đợt 10 : 48% - Thông báo bàn giao căn hộ ( Dự kiến cuối quý 2/2016 )
 • Đợt 11 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
-  Phương thức thanh toán 4 : Thanh toán nhanh 50% chiết khấu 2%
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 50% - 15 Ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2 - 9 : Thanh toán đều 3% trong 8 tháng vào ngày 01 hàng tháng bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/05/2016 .  
 • Đợt 10 : 24% - Thông báo bàn giao căn hộ ( Dự kiến cuối Quý 2 /2016 )
 • Đợt 11 : Cấp giấy chứng nhận QSH
-  Phương thức thanh toán 5 : Thanh toán nhanh 98% chiết khấu 5%
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 98% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 11 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
Lưu ý : Phương thức thanh toán 3,4,5 được áp dụng chương trình ưu đãi : Cam kết cho thuê , Lộc vàng và miễn phí quản lý , Chương trình khách hàng may mắn . 

 

Phòng kinh doanh : 090.123.8877
Mail: infomikcorp@gmail.com
M.I.K Corp | Dự án Căn hộ Biệt thự Villa Nhà phố Hotel Resort MIK © 2014 All rights resevered. Bản thử nghiệm Căn hộ Jamila