M.I.K Corporation

Phương thức thanh toán căn hộ Park Premier Quận 7

Park Premier với 5 phương thức thanh toán mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp . Trong đó có 2 loại chính là thanh toán được hỗ trợ lãi suất ngân hàng và thanh toán nhanh nhận chiết khấu

Phương thức thanh toán căn hộ Park Premier

Căn hộ Park Premier
Căn hộ Park Premier
- Thời gian áp dụng : Từ ngày 09/07/2015 đến ngày 01/08/2015 hay đến khi có thông báo mới .
- Danh sách mở bán : 199 căn hộ Park Premier

Phương thức thanh toán  1 : thanh toán 20% nhận nhà
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 20% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB ( Bao gồm giá trị đặt cọc )
 • Đợt 2 : 30% - 15 ngày sau ngày ký HĐMB ( Ngân hàng giải ngân theo tiến độ cho CĐT , Khách hàng không thanh toán nợ gốc , CĐT hỗ trợ 100% lãi suất trong năm đầu tiên .)
 • Đợt 3 : 48% + 2% phí bảo trì - Khách hàng thanh toán 30% tiền gốc cho ngân hàng hoặc kéo dài thời gian vay tùy theo nhu cầu của khách hàng
 • Đợt 4 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
Phương thức thanh toán 2 : thanh toán 50% nhận nhà
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 20% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 10% - Ngày 01/11/2015
 • Đợt 3 : 10% - Ngày 01/02/2015
 • Đợt 4 : 10% - Ngày 01/05/2015
 • Đợt 5 : 48% + 2% phí bảo trì - Thông báo bàn giao căn hộ dự kiến cuối quý 3/2016  ( Ngân hàng giải ngân cho khách hàng và thanh toán cho CĐT 2% )
 • Đợt 6 - 30 : Trong vòng 24 tháng từ ngày Ngân hàng giải ngân - Khách hàng thanh toán tiền gốc đều 2%/tháng cho ngân hàng , CĐT hỗ trợ 100% lãi suất . 
 • Đợt 31: 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
Phương thức thanh toán 3 : Thanh toán 20%
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc 
 • Đợt 1 : 20% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2 : 2% - Ngày 01/10/2015
 • Đợt 3 : 2% - Ngày 01/11/2015
 • Đợt 4 : 2% - Ngày 01/12/2015
 • Đợt 5 : 2% - Ngày 01/01/2016
 • Đợt 6 : 2% - Ngày 01/02/2016
 • Đợt 7 : 2% - Ngày 01/03/2016
 • Đợt 8 : 3% - Ngày 01/04/2016
 • Đợt 9 : 3% - Ngày 01/05/2016
 • Đợt 10 : 3% - Ngày 01/06/2016
 • Đợt 11 : 3% - Ngày 01/07/2016
 • Đợt 12 : 3% - Ngày 01/08/2016
 • Đợt 13 : 3% - Ngày 01/09/2016
 • Đợt 14 : 48% - Thông báo bàn giao căn hộ dự kiến cuối Quý 3/2016
 • Đợt 15 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
Phương thức thanh toán 4 : Thanh toán 50% Chiết khấu 3%
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc
 • Đợt 1 : 50% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 2  - 13: Khách hàng thanh toán đều 2%/tháng vào bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/09/2016 . 
 • Đợt 14 : 24% - Thông báo bàn giao căn hộ dự kiến cuối Quý 3 /2016 
 • Đợt 15 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH
Phương thức thanh toán 5 : Thanh toán 98% Chiết khấu 6%
 • Đặt cọc : 50.000.000 VNĐ - Ký thỏa thuận đặt cọc 
 • Đợt 1 : 98% - 15 ngày sau ngày đặt cọc , ký HĐMB
 • Đợt 15 : 2% - Cấp giấy chứng nhận QSH

 

Phòng kinh doanh : 090.123.8877
Mail: infomikcorp@gmail.com
M.I.K Corp | Dự án Căn hộ Biệt thự Villa Nhà phố Hotel Resort MIK © 2014 All rights resevered. Bản thử nghiệm Căn hộ Jamila