M.I.K Corporation

Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Thanh Xuân

Căn hộ Imperia Garden với diện tích hơn 10.000 m2 dành cho cây xanh , cảnh quan , hạ tầng tiện ích và giáo dục , kết hợp với kiến trúc hiện đại , Imperia Garden nổi lên như một ốc đảo tươi mát giữa phố thị ồn ào

Mặt bằng căn hộ Imperia Garden

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Imperia Garden
Sơ đồ mặt bằng căn hộ Imperia Garden
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 3 đến tầng 7
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 3 đến tầng 7
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 09 - 11 và 14- 28
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 09 - 11 và 14- 28
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 12
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Tháp B tầng 12
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Penthouse
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden Penthouse
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH01 97,6 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH01 97,6 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH02 91,4 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH02 91,4 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH03 73,9 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH03 73,9 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH04 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH04 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH05 120 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH05 120 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH06 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH06 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH06 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH07 66,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH08 120 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH08 120 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH09 110,6 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH09 110,6 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH10 73,9 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH10 73,9 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH11 69,3 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH11 69,3 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH12 78,8 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH12 78,8 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH13 97,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH13 97,1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH14 70.7 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH14 70.7 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH15 66.1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH15 66.1 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH16 65 m2
Mặt bằng căn hộ Imperia Garden CH16 65 m2

 

Phòng kinh doanh : 090.123.8877
Mail: infomikcorp@gmail.com
M.I.K Corp | Dự án Căn hộ Biệt thự Villa Nhà phố Hotel Resort MIK © 2014 All rights resevered. Bản thử nghiệm Căn hộ Jamila