M.I.K Corporation

Mặt bằng biệt thự Villa Park Quận 9

Biệt thự Villa Park bao gồm 248 biệt thự trong đó có 3 loại biệt thự chính : Biệt thự liên lập Villa Park , biệt thự song lập Villa Park , biệt thự đơn lập Villa Park . Diện tích biệt thự từ  150m2 đến hơn 300 m2 . 

Mặt bằng biệt thự Villa Park

- Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park - Imperial
 • Diện tích đất : 153 m2
 • Diện tích sử dụng : 242,6 m2
Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park Imperial
Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park Imperial
- Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park - Venetian
 • Diện tích đất : 160m2
 • Diện tích sử dụng : 262,9 m2
Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park Venetia
Mặt bằng biệt thự liên lập Villa Park Venetia
- Mặt bằng song lập Villa Park - Vdara
 • Diện tích đất : 225 m2
 • Diện tích sử dụng : 250 m2
Mặt bằng biệt thự song lập Villa Park - Vdara
Mặt bằng biệt thự song lập Villa Park - Vdara
- Mặt bằng song lập Villa Park - Bellagio
 • Diện tích đất : từ 175 m2
 • Diện tích sử dụng : 241 m2
Mặt bằng biệt thự song lập Villa Park - Bellagio
Mặt bằng biệt thự song lập Villa Park - Bellagio
- Mặt bằng biệt thự đơn lập Villa Park - Caesar
 • Diện tích đất : 318 m2
 • Diện tích sử dụng : 368,9 m2
Mặt bằng biệt thự đơn lập Villa Park - Caesar
Mặt bằng biệt thự đơn lập Villa Park - Caesar
- Mặt bằng biệt thự đơn lập Villa Park - Palazo
 • Diện tích đất : 300 m2
 • Diện tích sử dụng : 382,7 m2
Mặt bằng biệt thự đơn lập Villa Park - Palazo

 

Phòng kinh doanh : 090.123.8877
Mail: infomikcorp@gmail.com
M.I.K Corp | Dự án Căn hộ Biệt thự Villa Nhà phố Hotel Resort MIK © 2014 All rights resevered. Bản thử nghiệm Căn hộ Jamila